Giấy phép lao động

89

Giấy phép lao động là một loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Cư trú Việt Nam năm 2020
 • Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014
 • Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Để được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu của công việc.
 • Có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 • Có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động Việt Nam.
 • Có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Có văn bản xác nhận không thuộc diện cấm nhập cảnh, tạm trú, lưu trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền cấp giấy phép lao động

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là:

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thi công công trình, dự án tại địa phương.
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thi công công trình, dự án do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được quy định tại Điều 14 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, người sử dụng lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã được ký kết giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động.
 • Bản sao giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
 • Bản sao hộ chiếu của người lao động nước ngoài.
 • Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động nước ngoài do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Văn bản xác nhận không thuộc diện cấm nhập cảnh, tạm trú, lưu trú tại Việt Nam.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Hiệu lực của giấy phép lao động

Giấy phép lao động có hiệu lực trong thời hạn không quá 02 năm. Người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động trong thời hạn không quá 02 năm sau khi giấy phép lao động hết hạn.

Mức phí cấp giấy phép lao động

Mức phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được quy định tại Điều 16 của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là 1.500.000 đồng/giấy phép.

Kết luận

Giấy phép lao động là một giấy tờ quan trọng đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam. Người sử dụng lao động cần nắm rõ các quy định về cấp giấy phép lao động để thực hiện đúng quy định của pháp luật.