Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

849

I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
1. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh
2. Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
3. Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
4. Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;
5. Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (doanh nghiệp phải kí hợp đồng lao động với ít nhất là ba hướng dẫn viên)

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA
Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa
1. Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
2. Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
3. Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.
Doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký xin hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

       Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.
4. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI
1. Tư vấn điều kiện đăng ký cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
2. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
3. Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
4. Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;
5. Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
6. Nhận và giao lại cho khách hàng giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa.
7. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.