Hướng dẫn thủ tục công bố hồng sâm nhập khẩu

1060

Căn cứ theo khoản 1, điều 6, Chương III của nghị định 15/2018/ NĐ – CP thì đối tượng hồng sâm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bắt buộc phải tiến hành thủ tục đăng ký công bố sản phẩm. Vậy thủ tục tiến hành và quy trình sẽ như thế nào.

Luật Việt Phú hướng dẫn thủ tục công bố hồng sâm nhập khẩu

Hồ sơ đăng ký bản công bố hồng sâm nhập khẩu bao gồm

 1. Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành theo nghị định.
 2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc giấy chứng xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền nước xuất xứ cấp đầy đủ nội dung theo yêu cầu.
 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm cho sản phẩm trong vòng 12 tháng
 4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng sản phẩm
 5. Trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch thuật sang Tiếng Việt và được công chứng.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị

 1. Mẫu sản phẩm (300 g hoặc 300 ml)
 2. Chứng nhận đăng ký kinh doanh (scan bản chính)
 3. Chứng nhận lưu hành tự do/ chứng nhận xuất khẩu/ chứng nhận y tế đầy đủ nội dung theo yêu cầu.
 4. Tiêu chuẩn nhà sản xuất cho sản phẩm (Specificate of product)

Quy trình đăng ký bản công bố tại Luật Việt Phú

 1. Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến hoạt động công bố sản phẩm thực phẩm và hỗ trợ kiểm tra các chứng từ đạt yêu cầu để đăng ký sản phẩm cho doanh nghiệp.
 2. Tư vấn, tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nhanh chóng nhận kết quả kiểm nghiệm, đảo bảo đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định luật hiện hành.
 3. Tạo tài khoản cho doanh nghiệp trên hệ thống công trực tuyến của Cục ATTP
 4. Soạn hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm theo form mẫu chuẩn và nộp hồ sơ tại Cục ATTP
 5. Theo dõi tiến độ hồ sơ và hoàn trả bản công bố sản phẩm thực phẩm cho doanh nghiệp khi hoàn tất.

Mẫu hồ sơ FOSI đã đăng ký cho khách hàng

Thời gian thực hiện đăng ký công bố tại Luật Việt Phú

 • Thời gian kiểm nghiệm: 7 – 10 ngày làm việc
 • Thời gian đăng ký công bố: 40 – 60 ngày làm việc