[Infographic] Hướng dẫn quy trình thủ tục chuyển nhượng căn hộ khi mua bán

531

Sau qua trình thương thảo thì người bán và người mua sẽ trao đổi đồng ý về việc mua bán căn hộ theo thỏa thuận hài lòng giữa hai bên. Mua bán nhà cửa là giao dịch có giá trị lớn và liên quan đến nhiều thủ tục pháp luật khá phức tạp đối với những ai không phải là người làm trong nghề. Để giúp người mua người bán dễ dàng hơn trong việc chuyển nhượng căn hộ, sau đây Luật Việt Phú xin hướng dẫn quy trinh thủ tục chuyển nhượng căn hộ đảm bảo an toàn khi mua bán: