Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

96

Phí dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tại Việt Nam hiện nay dao động từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, sản xuất và từng trường hợp cụ thể.

Phân loại theo quy mô doanh nghiệp

  • Đối với hộ kinh doanh cá thể: 5.000.000 – 6.000.000 đồng
  • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: 8.000.000 – 10.000.000 đồng
  • Đối với doanh nghiệp lớn: 12.000.000 – 15.000.000 đồng

Phân loại theo loại hình kinh doanh

  • Kinh doanh ăn uống: 8.000.000 – 10.000.000 đồng
  • Sản xuất thực phẩm: 12.000.000 – 15.000.000 đồng

Phân loại theo từng trường hợp cụ thể

  • Đối với các cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000),… thì mức phí dịch vụ sẽ thấp hơn.
  • Đối với các cơ sở có quy mô lớn, phức tạp, cần nhiều thời gian và công sức để kiểm tra, đánh giá thì mức phí dịch vụ sẽ cao hơn.

Ngoài phí dịch vụ, doanh nghiệp còn phải nộp lệ phí Nhà nước theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

  • Lệ phí kiểm tra an toàn thực phẩm: 2.000.000 đồng/lần kiểm tra
  • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 1.000.000 đồng/giấy

Như vậy, tổng chi phí xin giấy phép VSATTP sẽ bao gồm phí dịch vụ và lệ phí Nhà nước. Ví dụ, đối với một hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ăn uống, tổng chi phí xin giấy phép VSATTP sẽ dao động từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Khi lựa chọn dịch vụ xin giấy phép VSATTP, doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ về uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ, đảm bảo các hồ sơ, thủ tục được thực hiện đúng quy định của pháp luật.