Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

124

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải muốn kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh:

  • Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
  • Có phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Có bộ máy quản lý, điều hành bảo đảm năng lực kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Có đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Có phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 • Điều kiện về phương tiện vận tải:

  • Xe ô tô phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải hoặc được đồng sở hữu theo quy định của pháp luật.
  • Xe ô tô phải có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
  • Xe ô tô phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về lái xe:

  • Lái xe phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe kinh doanh vận tải.
  • Lái xe phải có kinh nghiệm lái xe theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Để xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tiếp nhận và xem xét hồ sơ.
 4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc có văn bản trả lời không cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lưu ý khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Khi xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải cần lưu ý những điều sau:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ đúng địa chỉ và thời hạn quy định.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Nếu bạn đang có nhu cầu xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bạn có thể liên hệ với một công ty luật uy tín để được tư vấn và hỗ trợ.