Một số lưu ý khi tự công bố sản phẩm

281

Tự công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính an toàn của sản phẩm và thực hiện các biện pháp công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm 2010, sản phẩm thực phẩm thuộc đối tượng phải tự công bố sản phẩm bao gồm:

  • Sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gồm thực phẩm bảo quản, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm phục vụ ăn uống trực tiếp và các sản phẩm thực phẩm khác không thuộc danh mục sản phẩm thực phẩm do Bộ Y tế ban hành.
  • Sản phẩm thực phẩm nhập khẩu.

Thủ tục tự công bố sản phẩm được quy định tại Điều 12 Luật An toàn thực phẩm 2010 và Thông tư 58/2014/TT-BYT quy định về thủ tục và hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Theo đó, thủ tục tự công bố sản phẩm bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

  • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu do Bộ Y tế ban hành.
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm do tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ tự công bố sản phẩm được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm.

Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm có giá trị 03 năm kể từ ngày cấp.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tự tổ chức thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung trong bản tự công bố sản phẩm đã được cấp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm mới.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về tự công bố sản phẩm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là :

  • Sản phẩm thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Luật An toàn thực phẩm 2010.
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm phải được thực hiện bởi tổ chức thử nghiệm được chỉ định hoặc được thừa nhận theo quy định.
  • Giấy tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm phải được dán trên nhãn sản phẩm và xuất trình khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Tự công bố sản phẩm là một thủ tục quan trọng để đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần lưu ý thực hiện đúng quy định về tự công bố sản phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.