Quy định mới nhất về kinh doanh karaoke, vũ trường

792

Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật…

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke gồm: Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ; Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Ngoài trách nhiệm quy định nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường gồm: Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ; Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử – văn hóa từ 200 m trở lên.

Ngoài trách nhiệm nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường không được hoạt động từ 2 giờ sáng đến 8 giờ sáng; không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường chỉ được được sử dụng các bài hát phổ biến, lưu hành; Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động; bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn…

 
Từ khóa: đăng ký kinh doanh karaoke,quy định mới nhất về cấp phép kinh doanh karaoke,mẫu giấy phép kinh doanh karaoke mới,
giấy phép kinh doanh karaoke bao nhiêu tiền,quy định mới nhất về kinh doanh karaoke 2018,thủ tục hành chính cấp giấy phép kinh doanh karaoke,giấy phép kinh doanh karaoke có thời hạn không,quy định mới về điều kiện kinh doanh karaoke,điều kiện kinh doanh karaoke 2019