Quy định về cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

395

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp được cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Đó là những trường hợp nào? Hồ sơ, trình tự cấp đổi ra sao? Sau đây, Luật Việt Phú sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc vấn đề này. 

♦ Căn cứ pháp lý:

Luật Du lịch  năm 2017

Nghị định 168/2017/NĐ-CP

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL

Thông tư 33/2018/TT-BTC

1. Các trường hợp được cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

  • Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Thay đổi phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
  • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành của doanh nghiệp.
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thứ nhất. Hoặc giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành phù hợp với phạm vi kinh doanh trong trường hợp thứ hai.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

3. Trình tự thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đến Tổng cục Du lịch. Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 2: Xử lý hồ sơ:

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Cơ quan trực tiếp xử lý: Vụ Lữ hành.

Trường hợp chấp thuận, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Lệ phí cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Lệ phí cấp đổi là 2.000.000 đồng/giấy phép.