Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

60

Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành (tính đến ngày 02/05/2024):

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải:

 • Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho các loại hình vận tải sau:
  • Vận tải bằng xe ô tô
  • Vận tải bằng đường thủy nội địa
  • Vận tải bằng đường hàng không
  • Vận tải bằng đường sắt
  • Vận tải đa phương thức
 • Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng không cho các doanh nghiệp vận tải hàng không.
 • Bộ Quốc phòng: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho các doanh nghiệp vận tải quốc phòng.
 • Bộ Công an: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho các doanh nghiệp vận tải bảo vệ.

Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh vận tải:

 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định tại Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
 2. Thẩm định hồ sơ: Cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải cho doanh nghiệp.
 3. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải: Giấy phép kinh doanh vận tải có giá trị sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải:

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn của doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh phương tiện vận tải của doanh nghiệp
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh vận tải khi có Giấy phép kinh doanh vận tải hợp lệ.
 • Doanh nghiệp phải chấp hành các quy định của pháp luật về vận tải.
 • Giấy phép kinh doanh vận tải có thể bị thu hồi nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về vận tải.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, bạn có thể tham khảo:

 • Luật Giao thông vận tải 2008
 • Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 13/02/2020 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 23/9/2014 quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 • Thông tư 09/2020/TT-BGTVT ngày 26/06/2020 hướng dẫn chi tiết về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Dưới đây là một số địa chỉ website của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

 • Hà Nội: https://sogtvt.hanoi.gov.vn/
 • TP. Hồ Chí Minh: https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/
 • Đà Nẵng: https://sgtvt.danang.gov.vn/
 • Cần Thơ: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sogtvt/
 • Hải Phòng: https://sgtvthaiphong.vn/

Bạn có thể truy cập vào website của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tìm hiểu thêm về thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải.