Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 2017

754

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
 2. Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở tại Việt; Bản sao chứng thực giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);
 3. Bản sao chứng thực giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Quy định này (nếu có tài sản và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu);
 4. Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm d khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);
 5. Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có);
 6. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có);
 7. Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà, đất (theo mẫu);
 8. Đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất, ghi nợ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).

 II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP SỔ ĐỎ:

 1. Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có mảnh đất;
 2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và lệ phí);
 3. Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Tư vấn về việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 2. Làm việc với cơ quan hữu quan về đo đạc đất (nếu cần);
 3. Tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký nhà đất;
 4. Theo dõi hồ sơ đăng ký để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ;
 5. Đại diện nhận kết quả.