Thủ tục cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

838

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Bản công bố tiêu chuẩn.
 2. Bản tiêu chuẩn cơ sở (có đóng dấu của doanh nghiệp) bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng sinh, hormone phụ gia thực phẩm, thời hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng , quy cách bao gói, bảo quản, quy trình sản xuất.
 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng.
 4. Nhãn và nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn.
 5. Tài liệu xác nhận doanh nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp đối với sở hữu công nghiệp đang trong thời gian được bảo hộ (nếu có hoặc phải có khi bộ phận tiếp nhận hồ sơ phát hiện có dấu hiệu vi phạm).
 6. Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài.

Ngoại lệ: đăng ký công bố nhiều sản phẩm, nộp hồ sơ cùng một lúc, chỉ cần nộp 1 bản phôtô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực, các bản khác chỉ cần phôtô không chứng thực.

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận (công chứng) – Tạm thời: biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm.
 2. Giấy chứng nhận sử dụng bao bì vật chứa đựng an tòan, hoặc: khai báo ở trang tiêu chuẩn cơ sở: bao bì được cung cấp bởi doanh nghiệp nào (địa chỉ, số điện thoại).

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM:

 1. Sản phẩm thực phẩm phải công bố bao gồm:
 • Sản phẩm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá điếu, nguyên liệu thực phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu nhằm kinh doanh, tiêu thụ tại Việt Nam.
 • Sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm (dụng cụ chứa đựng và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm này) và sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu cũng được khuyến khích công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định tại văn bản này.
 • Sản phẩm sản xuất trong nước, có mục đích xuất khẩu, công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
 1. Các sản phẩm có chất lượng không ổn định, sản phẩm bao gói đơn giản để sử dụng trong ngày và các sản phẩm sản xuất theo thời vụ, theo đơn đặt hàng ngắn hạn có thời hạn sử dụng dưới 10 ngày trong điều kiện môi trường bình thường, không bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy chế này.
 2. Thương nhân kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai, thuốc lá điếu, thực phẩm đặc biệt và các thương nhân nhập khẩu thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm làm thủ tục công bố tiêu chuẩn tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm). Sản phẩm thông thường sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu có thể công bố tại Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) nếu nước nhập khẩu yêu cầu.
 3. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không nêu ở khoản 2 của Điều 4 nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn tại Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn hoặc cơ quan được Sở Y tế ủy quyền.
 4. Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm ( gọi tắt là Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm ) là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho thương nhân đã thực hiện việc công bố tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm phù hợp với các quy định bắt buộc áp dụng của pháp luật Việt Nam. Giấy chứng nhận này có giá trị ba (03) năm kể từ ngày ký và đóng dấu của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.