Thủ tục cấp giấy phép cho xe ô tô vào phố cấm

767

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ.

 • Luật giao thông đường bộ năm 2008;
 • Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 • Thông tư số 73/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số76/2004/TT-BTC

 II. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Doanh nghiệp có công văn đề nghị gửi phòng CSGT Công an TP Hà Nội.
 2. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cử cán bộ đến làm thủ tục xin cấp phép.
 3. Bản photo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (kèm bản chính đối chiếu).
 4. Bản photo đăng ký xe (kèm bản chính đối chiếu).
 5. Bản photo đăng kiểm xe (kèm bản chính đối chiếu).
 6. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (nếu có).

III. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN.

 • Luật Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép;
 • Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.