Thủ tục cấp Giấy phép doanh nghiệp cho thuê lại Lao động

828

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC:

1. Cơ sở pháp lý

Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động” có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh Xã hội “Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động” có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2014.

2. Điều kiện thực hiện thủ tục

–  Đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng;

–  Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động trong toàn thời gian hoạt động không được thấp hơn 2.000.000.000 đồng.

–  Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cho thuê phải ổn định và có thời hạn ít nhất từ 02 năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 02 năm trở lên.

– Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động từ 03 năm trở lên;

+ Trong 03 năm liền kề trước khi đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, không đứng đầu doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc không tái phạm hành vi giả mạo hồ sơ xin cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ xin cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

3. Lưu ý

–  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được cấp, gia hạn Giấy phép, doanh nghiệp cho thuê phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy phép gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và niêm yết công khai bản sao Giấy phép tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

–  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp hoặc đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải đăng nội dung Giấy phép trên một báo điện tử trong 05 ngày liên tiếp.

II. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP:

–  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (theo mẫu);

–  Hồ sơ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định:

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

+ Đối với số vốn được góp bằng tiền phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp gửi vốn góp bằng tiền về mức vốn được gửi;

+ Đối với số vốn góp bằng tài sản phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

–  Giấy chứng nhận việc đã nộp tiền ký quỹ là 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính (bản sao có chứng thực);

–  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

–  Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bản chính);

– Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định (bản sao có chứng thực).

III. CÁC CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ THỰC HIỆN:

–  Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Tư vấn các điều kiện cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Tư vấn cho khách hàng về trình tự thủ tục cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Đại diện khách hàng trình nộp hồ sơ cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Đại diện theo dõi hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhận kết quả cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;

–  Tư vấn các nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục cấp Giấy phép cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động;