Thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực

813

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực: 01 bản chính.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản pho to công chứng.
  3. Báo cáo trang thiết bị an toàn, BHLĐ điện: 01 bản
  4. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính;
  5. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, chứng chỉ hành nghề thiết kế do Bộ xây dựng cấp và hợp đồng lao động đã ký của người có tên trong danh sách với tổ chức tư vấn: 01 bản pho to công chứng.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

  1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
  4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.