Thủ tục cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim điện ảnh

836

1/ Trình tự thực hiện cấp giấy phép sản xuất phim:

– Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một 01 bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh.

– Cục Điện ảnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại cục điện ảnh – bộ văn hóa thể thao du lịch.

– Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2/ Hồ sơ cấp giấy phép sản xuất phim:

– Đơn đề nghị xin cấp giấy phép kinh doanh sản xuất phim theo mẫu – do luật sư hướng dẫn.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Lý lịch của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Văn bản xác nhận kinh nghiệm hoạt động điện ảnh của giám đốc.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực nếu là doanh nghiệp xin cấp.

3/ Công việc Việt Phú triển khai:

  • Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  • Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
  • Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.