Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage)

959

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Đơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp (massage);
  2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  3. Bản sao chứng nhận sức khỏe của bác sĩ, kỹ thuật viên;
  4. Bảng kê khai danh sách nhân sự (kèm theo hợp đồng lao động), điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật;
  5. Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện về PCCC, an ninh trật tự.
  6. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật về xoa bóp của nhân viên

II. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

  1. Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tư; giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
  2. Soạn thảo, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tư; giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
  3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Tiến hành đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;