Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh thuốc đông y

758

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;
 2. Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề dược (có chứng thực);
 3. Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp;
 5. Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
 6. Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 05 năm qua theo qui định của Bộ Y tế.
 7. Danh mục tự kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.