Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

823

I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

1. Bản chính:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;
 • Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản;
 • Đề án thăm dò khoáng sản.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:

 • Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài;
 • Văn bản của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định;
 • Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

3.  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

II- THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

 •  Tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.