Thủ tục Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

644

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại điện/Chi nhánh (theo mẫu);
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;
  3. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương;
  4. Bản sao điều lệ hoạt động của Thương nhân nước ngoài;
  5. Bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu là người Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là người nưóc ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  6. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện(có thể nộp lúc đề nghị thành lập hoặc nộp khi thông báo hoạt động nhưng phải được công chứng theo luật định, trừ một số trường hợp được miễn công chứng).

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

  1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
  4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.