Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức khuyến mại

682

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn xin cấp phép (theo mẫu)
 2. Bản sao giấy phép kinh doanh.
 3. Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại.
 4. Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại;
 5. Thể lệ chương trình khuyến mại;
 6. Mẫu thẻ cào dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành thẻ cào dự thưởng;
 7. Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
 8. Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);
 9. Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).
 10. Bản sao giấy phép lưu hành sản phẩm.
 11. Danh sách, địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng, đổi quà.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.