Thủ tục cấp giấy phép xe ô tô vào phố cấm

792

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Công văn đề nghị gửi phòng CSGT Công an Tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
  2. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cử cán bộ đến làm thủ tục xin cấp phép.
  3. Bản photo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (kèm bản chính đối chiếu).
  4. Bản photo đăng ký xe (kèm bản chính đối chiếu).
  5. Bản photo đăng kiểm xe (kèm bản chính đối chiếu).
  6. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa (nếu có).

II. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN.

  • Luật Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  • Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép;
  • Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.