Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

768

1. Điều kiện cấp lại sổ hộ khẩu:

Sổ hộ khẩu bị mất thì được cấp lại.

2. Hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu:

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ((theo mẫu) có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

3. Nơi nộp hồ sơ cấp lại sổ hộ khẩu:

– Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.

– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp lại sổ hộ khẩu cho công dân.