Thủ tục cấp phép chuyển phát và bưu chính

707

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu).
 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát.
 3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
 4. Phương án kinh doanh;
 5. Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
 6. Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).
 7. Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính.

II. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP CHUYỂN PHÁT VÀ BƯU CHÍNH:

 1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển phát hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát tại Việt Nam
 2. Có đề án kinh doanh.
 3. Có các biện pháp, điều kiện để bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát.
 4. Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép chuyển phát nhanh;
 2. Tư vấn điều kiện cấp giấy phép chuyển phát nhanh;
 3. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép chuyển phát nhanh.
 4. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch về kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh;
 5. Hướng dẫn và tổ chức thực thi các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh;
 6. Việt Phú đại diện hoàn tất các thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng;
 7. Đại diện lên Cơ quan có thẩm quyền để nộp Hồ sơ xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng;