Thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản

633

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.
 2. Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản.
 3. Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 4. Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư.
 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.
 6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 7. Trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thì phải có văn bản xác nhận trúng đấu giá.
 8. Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.