Thủ tục cấp sổ đỏ do tách thửa đất

675

I . CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội
 2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013
 3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Hồ sơ địa chính

II.  HỒ SƠ TÁCH THỬA ĐẤT

Khoản 1, Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa như sau:

 • Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa

Khoản 11 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT  quy định về Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa như sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

III.  CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 1. Tư vấn các vấn đề liên quan tới thủ tục tách thửa đất;
 2. Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Khách hàng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 3. Nộp hồ sơ, sửa hồ sơ và nhận kết quả cho Qúy Khách hàng.
 4. Thay mặt nộp các khoản phí và lệ phí (Nếu có).
 5. Bàn giao lại hồ sơ sau khi hoàn thành xong công việc.