Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài

559

Sau khi NLĐ nước ngoài được cấp Giấy phép lao động tại Việt Nam thì việc tiếp theo là xin cấp Thẻ tạm trú theo thời hạn của Giấy phép lao động. Tại Việt Nam thời hạn của Giấy phép lao động là 2 năm vì vậy thời gian tối đa của thẻ tạm trú là 2 năm.

I. Hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh ( NSDLĐ thực hiện)
  • Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh
  • Hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú
  • Giấy phép lao động của người đề nghị cấp thẻ tạm trú.
  • Nơi nộp hồ sơ: Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đặt trụ sở hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú.
  • Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

II. Công việc luật Việt Phú triển khai:

  1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản;
  4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.