Thủ tục chuyển quyền sở hữu căn hộ chung cư cao tầng

580

1. Trình tự thực hiện           

– Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một của liên thông;

– Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND Quận (Bộ phận “1 cửa”), sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà Quận, huyện;

– Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà;

– Phòng TN&MT chuyển hồ sơ về Văn phòng đăng ký đất và nhà để vào Sổ cấp giấy chứng nhận, sau đó trả kết quả cho Bộ phần một cửa;

– Công dân nhận kết quả theo phiếu hẹn tại bộ phận một của liên thông.

2. Thành phần số lượng hồ sơ      

2.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký biến động (01 bản);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (01 bản chính và 01 bản sao công chứng);

– Văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật (nếu có);

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ chung cư có xác nhận của cơ quan công chứng (01 bản chính);

– Chứng minh thư và Hộ khẩu thường trú của bên nhận chuyển nhượng (1 bản sao công chứng);

– Biên lại nộp nghĩa vụ tài chính.

2.2 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

3. Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định)

4. Cơ sở pháp lý      

– Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

5. Công việc Việt Phú triển khai

– Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;

– Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.