Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhà mới xây

776

1. Trình tự thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phân 1 cưa liên thông của UBND cấp quận, huyện;

– Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết HSHC của Văn phòng HĐND-UBND quận, sau đó bàn giao hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất và nhà quận;

– Văn phòng đăng ký đất và nhà vào sổ, sao lưu giấy chứng nhận, trả kết quả ra Bộ phận Một cửa;

– Công dân nhận kết quả tại Bộ phân 1 cưa liên thông của UBND cấp quận, huyện.

2. Thành phần số lượng hồ sơ      

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản);

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 01 bản photocopy và bản chính;

– Giấy phép xây dựng: 01 bản photocopy và bản chính để đối chiếu (trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phải xuất trình bản chính Giấy phép xây dựng thì phải nộp 01 bản sao công chứng);

– Bản vẽ hoàn công do đơn vị có tư cách pháp nhân lập: 01 bản photocopy và bản chính để đối chiếu (trường hợp hộ gia đình, cá nhân không xuất trình bản chính thì phải nộp 01 bản sao công chứng)

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4. Cơ sở pháp lý      

– Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về thành phần hồ sơ địa chính

5. Công việc Việt Phú triển khai

– Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;

– Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.