Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch

736

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
 3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
 4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

 1. Đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.
 4. Hướng dẫn sử dụng mã số mã vạch.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.