Thủ tục sang tên căn hộ chung cư

740

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  2. Hợp đồng về mua bán căn hộ chung cư có công chứng.
  3. Biên lai thu thuế của cơ quan thuế.
  4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ chưng cư bản gốc.
  5. Giấy tờ cá nhân theo quy định của 2 bên mua, bán căn hộ chung cư.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

  1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
  4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.