Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản 2016

676

I. HỒ SƠ THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 1. Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
 3. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động (theo mẫu) kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản có nội dung (theo mẫu);
 4. Quyết định bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc sàn giao dịch bất động sản (theo mẫu);
 5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản của Người quản lý sàn;
 6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;
 7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá bất động sản (nếu có chức năng định giá bất động sản);
 8. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản:
 9. Hợp đồng thuê địa điểm mở sàn với thời hạn thuê tối thiểu 01 năm (12 tháng) kể từ ngày sàn giao dịch bất động sản bắt đầu hoạt động (nếu công ty bạn thuê địa điểm);
 10. Hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (nếu địa điểm thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân thành lập sàn);
 11. Ngoài ra, trong trường hợp công ty của bạn đã hoạt động trên 01 năm thì hồ sơ phải kèm theo Báo cáo tài chính của công ty năm trước liền kề với năm lập dự án và phải được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán xác nhận.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

 1. Sàn giao dịch bất động sảnphải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hoặc sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đó để hoạt động.

Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bất động sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau: Định giá bất động sản; Tư vấn bất động sản; Quảng cáo bất động sản; Đấu giá bất động sản; Quản lý bất động sản.

 1. Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm:giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.

Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
 • Không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 1. Điều kiện về chứng chỉ hành nghề:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

 1. Diện tích sử dụng:

Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung, đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

 1. Điều kiện về trụ sở:

Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, biển hiệu và phải có địa chỉ giao dịch ổn định tối thiểu trong thời hạn 01 năm (12 tháng).

 • Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:
 • Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
 • Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
 • Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép thành lập Sàn giao dịch bất động sản;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.