Thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ

679

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015/ của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014;

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

– Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN:

Quý khách hàng muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện các thủ tục như sau:

– Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

– Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ;

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa- Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện công việc sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phân một cửa để trả cho công dân.

Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận một cửa – Phòng đăng ký kinh doanh.

2. Thành phần hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty       ( CMND, hộ chiếu hay thẻ căn cước công dân).

3. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

4. Thời gian thực hiện:

03   ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

IV. THỦ TỤC XIN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ.

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Quý khách hàng cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập trung tâm ngoại ngữ.

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

– Giám đốc trung tâm phải là đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm.Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

2. Xin thành lập trung tâm ngoại ngữ.

2.1.  Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và đào tạo nơi đặt trung tâm ngoại ngữ.

Bước 2:Giải quyết hồ sơ:

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ. Nếu đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.

Bước 3:Nhận kết quả tại Sở giáo dục và đào tạo.

2.2. Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình xin thành lập trung tâm.

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2.3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở giáo dục và đào tạo 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

2.4. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.