Thủ tục thay đổi thay đổi địa chỉ chi nhánh

786

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Thông báo thay đổi địa chỉ chi nhánh do đại diện pháp luật công ty ký (Luật sư hướng dẫn kê khai thông tin);
 2. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và đăng ký thuế chi nhánh;
 3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (trường hợp chi nhánh không kê khai nộp thuế trực tiếp);
 4. Bản chính thông báo mã số đơn vị trực thuộc đã được doanh nghiệp chủ quản lấy tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cho chi nhánh.
 5. Biên bản họp của công ty về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh;
 6. Quyết định về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh;
 7. Giấy tờ chứng minh trụ sở mới chi nhánh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.