Thủ tục tự công bố nước giải khát có ga

918

Theo mục 1, Điều 4, chương II Nghị định 15/2018/NĐ-CPnước giải khát có ga thuộc nhóm sản phẩm cần thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Chỉ tiêu kiểm nghiệm phải đầy đủ các chỉ tiêu an toàn cho sản phẩm: bao gồm các chỉ tiêu vi sinh, kim loại nặng và độc tố vi nấm ( nếu có). Các chỉ tiêu kiểm nghiệm đảm bảo chính xác và phù hợp quy định hiện hành của Bộ Y Tế.

Quy trình tiến hành thủ tục tự công bố nước giải khát có ga Luật Việt Phú tiến hành

 • Tiếp nhận thông tin khách hàng và Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến kiểm nghiệm và công bố sản phẩm nước giải khát có ga.
 • Xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm và gửi mẫu kiểm nghiệm tại phòng kiểm nghiệm được nhà nước chỉ định
 • Đối chiếu kết quả đảm bảo đạt theo quy định hiện hành của Bộ Y Tế và Xây dựng hồ sơ tự công bố sản phẩm, hướng dẫn sửa nhãn theo đúng quy định hiện hành và gửi đến doanh nghiệp xác nhận.
 • Tiến hành nộp và theo dõi hồ sơ
 • Thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp cách kiểm tra thông tin khi hồ sơ được đăng tải trên trang thông tin điện tử
 • Hỗ trợ tư vấn sau tự công bố

Doanh nghiệp cần chuẩn bị

 • Mẫu sản phẩm (300 ml)
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc nội dung ghi nhãn dự kiến (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) hoặc hình chụp sản phẩm thực tế đầy đủ thông tin ( đối với sản phẩm nhập khẩu).

Luật Việt Phú sẽ hỗ trợ doanh nghiệp về dịch vụ tư vấn và kiểm nghiệm, tự công bố nước giải khát có ga nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm nhất.

Thời gian thực hiện

 • Thời gian kiểm nghiệm Từ 5 – 7 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
 • Kết quả đăng tải lên cổng thông tin điện tử:  từ 5 – 7 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ).