THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP CON HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ 2017

749

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN

 1. Cơ sở pháp lý
 • Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 • Thông tư 117/2012/TT-BCT ngày 19/07/2012  hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
 • Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 117/2012/TT-BCT hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017                                                                                                                                                 
 1. Điều kiện thực hiện:
 • Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

 1. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực )
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của nhận viên đại lý thuế (Bản sao chứng thực)

III. CÁC CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ THỰC HIỆN

 • Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép hoạt động dịch vụ về thuế;
 • Soạn thảo, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép hoạt động dịch vụ về thuế;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tiến hành đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Nhận và giao kết quả .

Lưu ý: Thời gian tính theo ngày làm việc kể từ khi đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Việt Phú;