Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động bưu chính, chuyển phát nhanh 2017

864

1. Giấy phép bưu chính là gì?

– Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

– Giấy phép bưu chính là giấy phép do Bộ thông tin và truyền thông cấp cho doanh nghiệp, theo đó, doanh nghiệp được phép kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

– Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (sau đây gọi là giấy phép bưu chính) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp;

– Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

+  Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực bưu chính;

+  Có khả năng tài chính, nhân sự phù hợp với phương án kinh doanh theo nội dung đề nghị được cấp giấy phép; Cụ thể:

–  Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam;

–  Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam;

–  Có phương án kinh doanh khả thi phù hợp với quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính;

–  Có biện pháp đảm bảo an ninh thông tin và an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính.

3 .Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị:

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam; (Bản sao chứng thực 03 bản);

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có);

– Phương án kinh doanh; (Việt Phú soạn trên số liệu bên A cung cấp);

– Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; (Việt Phú soạn thảo);

– Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);

– Địa chỉ chi nhánh, các nơi đặt địa điểm kinh doanh (nếu có, nhiều càng tốt);

– Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; (Việt Phú cung cấp mức chung);

– Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; (Việt Phú hỗ trợ soạn thảo);

– Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính; (Việt Phú hỗ trợ soạn thảo);

– Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép; (Nếu đề nghị cấp Giấy phép bưu chính quốc tế);

– Tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, cả các tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài khi là đối tác phối hợp khi cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế;

Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản gốc, 02 bộ là bản sao).

4. Thẩm quyền giải quyết:

Vụ Bưu chính – Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thời gian giải quyết:

+  Thẩm định hồ sơ, yêu cầu sửa đổi bổ sung và ra thông báo nộp lệ phí: khoảng 20 ngày làm việc;

+ Thời gian cấp GP Bưu chính là: khoảng 10-15 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí.

5. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

– Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;

– Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;

– Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.