Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

111

Để mở công ty tư vấn du học, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ du học: Theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Do cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cấp.
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ du học: Theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Bản sao có công chứng Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ du học.
 • Giấy tờ chứng minh năng lực chuyên môn của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ du học:
  • Bằng đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm, Du lịch, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học cấp.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn kinh doanh:
  • Giấy chứng nhận số dư tài khoản ngân hàng hoặc Giấy xác nhận số dư tiền gửi tại quỹ tiết kiệm của tổ chức tín dụng.
  • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vốn kinh doanh.
 • Giấy tờ chứng minh trụ sở kinh doanh:
  • Hợp đồng thuê nhà hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
 • Bản sao có công chứng Giấy phép hoạt động của tổ chức du lịch (đối với trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ du học là tổ chức du lịch).

2. Nộp hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi cơ sở kinh doanh dịch vụ du học đặt trụ sở chính.

3. Thời gian giải quyết:

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ du học trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Mức phí:

Mức phí thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ du học được quy định tại Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Lưu ý:

 • Hồ sơ nộp phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, hợp lệ theo quy định.
 • Sở Giáo dục và Đào tạo có thể yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ nộp chưa đầy đủ.
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ du học phải đáp ứng các điều kiện về trụ sở kinh doanh, trang thiết bị, nhân sự,… theo quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với Sở Giáo dục và Đào tạo nơi bạn muốn đặt trụ sở chính cho công ty tư vấn du học.

Chúc bạn thành công!