Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

839

I. Cơ sở pháp lý

– Luật Du lịch năm 2005;

– Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 2005;

– Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTVDL Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

II. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa: 

– Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa;

– Có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

III. Thành phần hồ sơ

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa;

Phương án kinh doanh lữ hành nội địa;

– Chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Bản kê khai hoặc giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động (từ 3 năm trở lên) của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

– Bản sao có công chứng thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành (DN phải ký HĐLĐ với ít nhất là 3 hướng dẫn viên).

IV. Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở VHTTDL gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến TCDL; – 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, TCDL xem xét, cấp GP KD LH ND cho doanh nghiệp.

V. Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch.