Thủ tục xin cấp phép hoạt động trường mầm non tư thục

669

I- HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ xin cấp phép thành lập trường tiểu học tư thục bao gồm:

 • Đề án thành lập trường;
 • Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường;
 • Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng;
 • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện (nếu có);
 • Bộ hồ sơ của các giáo viên, nhân viên nhà trường.

II- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Việc thành lập cơ sở giáo dục phải bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;
 • Khả thi và hiệu quả;
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển giáo dục;
 • Đơn giản, công khai, minh bạch về thủ tục hành chính;
 • Có địa điểm bảo đảm môi trường giáo dục, bảo đảm an toàn cho người học, người dạy và người lao động trong nhà trường.
 • Có đề án thành lập trường phù hpwpj với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cấp giáo dục tiểu học;
 • Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.