Thủ tục xin giấy phép ATVS thực phẩm có gì mới

467

Đăng ký giấy phép VSAT thực phẩm có gì mới?

Hiện nay, an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nóng và tác động lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh những sản phẩm có chất lượng, thì ngày càng gia tăng các cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng hóa nhập khẩu không có thông số rõ ràng về xuất xứ, thành phần, nhãn mác, hạn sử dụng…Thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường…
Ngày 01/7/2011 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 có hiệu lực. Để hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Theo đó các đơn vị là cá nhân, tổ chức, công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm bắt buộc phải xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bộ Y Tế, Bộ công thương và bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn phối hợp quản lý và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở được phân công quản lý.

Hiệu lực của giấy chứng nhận VSAT thực phẩm.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVS thực phẩm có giá trị 03 năm. Việc xin giấy phép ATVS thực phẩm cho cơ sở là việc cần làm đầu tiên và bắt buộc đối với cơ sở sản xuất thực phẩm. Nếu cơ sở đã đi vào hoạt động mà không tiến hành xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì mức phạt từ cảnh cáo đến đóng cửa và phạt tiền lên đến 200 triệu đồng (mức phạt chi tiết trong Nghị định 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.