Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng container

958

I. ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG CONTAINNER

 • Có đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh
 • Phương tiện phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật; phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định
 • Lái xe; người điều hành hoạt động đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Có nơi đỗ xe phù hợp với phương án kinh doanh và đảm bảo các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và vệ sinh môi trường

II. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng container;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải
 • Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu;
 • Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.