Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

74

Tại Việt Nam, kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó, các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh xăng dầu cần phải xin giấy phép kinh doanh xăng dầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

** Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu theo mẫu quy định.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập (đối với doanh nghiệp nhà nước).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt cửa hàng xăng dầu (đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh lao động.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng, chống cháy nổ (đối với cửa hàng xăng dầu có tổng diện tích bán hàng trên 100 m2).

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

** Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu là Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cửa hàng xăng dầu đặt địa điểm kinh doanh.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

** Trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu được thực hiện như sau:

 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cửa hàng xăng dầu đặt địa điểm kinh doanh.
 2. Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 3. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
 4. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở Công Thương trả lại hồ sơ và thông báo cho doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

** Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu là 5.000.000 đồng/giấy phép.**

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh xăng dầu

** Giấy phép kinh doanh xăng dầu có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp.**

Điều kiện kinh doanh xăng dầu

** Để được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu của địa phương.
 • Có vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ đồng đối với cửa hàng xăng dầu có tổng diện tích bán hàng dưới 100 m2 và 50 tỷ đồng đối với cửa hàng xăng dầu có tổng diện tích bán hàng trên 100 m2.
 • Có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Có phương án đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường.

**Ngoài ra, đối với cửa hàng xăng dầu xây dựng mới, doanh nghiệp cần đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Cửa hàng xăng dầu phải được xây dựng theo đúng quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu của địa phương.
 • Cửa hàng xăng dầu phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu.

Trên đây là thủ tục xin giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.