Thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

754

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Đơn xin mở Trung tâm ngoại ngữ ( theo mẫu).
 2. Đề án thành lập trung tâm gồm :
 • Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;
 • Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, e-mail, fax;
 • Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
 • Cơ sở vật chất của trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của trung tâm : Giám đốc, các phó giám đốc và danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng.
 1. Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.
 2. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm;
 3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.
 4. Hợp đồng thuê nhà nơi đặt trụ sở của trung tâm.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.