Thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

686

I. Trình tự xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 1. Doanh nghiệp, cơ sở nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu chưa hợp lệ.
 3. Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra các điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở đủ điều kiện theo quy định thì cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do

II. Điều kiện xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 • Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đáp ứng các điều kiện về nhân sự theo quy định.
 • Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị, địa điểm bảo đảm thực hiện dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy.

III. Hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

 •  Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo mẫu
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.
 • Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy; kèm theo chứng chỉ và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.
 • Văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh..

IV. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

V. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.