Xin cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng

480

Kính gửi sở xây dựng Tp.hcm! Chứng chỉ hành nghề của tôi sắp hết hạn ngày 16/06/2016,vừa rồi tôi có đến sở xây dựng Tp.hcm xin đổi chứng chỉ hành nghề thì được Sở trả lời là tạm ngưng cấp chờ thông tư hướng dẫn của bộ xây dựng.Nhưng vừa rồi báo xây dựng có trả lời là Bộ không ra một văn bản nào nói là ngưng cấp chứng chỉ hành nghề,chờ thông tư hướng dẫn cả.Bộ xây dựng trả lời là: theoThực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 30/12/2014, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3482/BXD-HĐXD hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trong khi chưa có Nghị định và Thông tư hướng dẫn cụ thể. Theo đó, việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đến khi có Văn bản mới thay thế. Đến nay Bộ Xây dựng chưa có văn bản nào thông báo dừng việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Do đó, nếu chứng chỉ hành nghề của công dân Huỳnh Tố Như đã hết hạn thì nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ hành nghề để được cấp lại chứng chỉ hành nghề. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 để tiếp tục thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân có nhu cầu cho đến khi Thông tư về quản lý năng lực hoạt động xây dựng được ban hành và có hiệu lực thi hành. Vậy xin hỏi sở xây dựng giờ tôi phải làm sao?trong khi chứng chỉ hành nghề chỉ con 15 ngày nữa là hết hạn? Rất mong sớm nhận được hồi âm của Quý sở.Xin chân thành cảm ơn . Nguyễn Quốc Thịnh

Ngày 06/6/2016, Sở Xây dựng có thông báo số 8940/TB-SXD-TTDVXD về việc tiếp nhận lại hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nội dung cụ thể như sau:
“Ngày 29/02/2016, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 2845/TB-SXD-TTDVXD về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Nay, kể từ 07/6/2016, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận lại hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cho đến khi Thông tư về quản lý năng lực hoạt động xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành và có hiệu lực thi hành, gồm:
1) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư;
2) Chứng chỉ hành nghề kỹ sư;
3) Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình;
4) Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
Trường hợp có nhu cầu, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ), địa chỉ số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sở Xây dựng trân trọng thông báo. /.”