Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay

430

” Tìm hiểu về Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay ” Nhà hàng chay là một trong những cơ sở kinh doanh, sản xuất phải có Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm khi hoạt động. Tuy nhiên, nhiều cá nhân, tổ chức kinh doanh còn lúng túng trong việc xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay. Bài viết sau đây của Luật Việt Phú sẽ cung cấp một số vấn đề liên quan đến nội dung này.

Khi nào thì nhà hàng chay cần thực hiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm?

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì tất cả các cơ sở kinh doanh nhà hàng chay phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ những trường hợp sau đây:

– Nhà hàng chay trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể nhà hàng chay không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Nhà hàng chay đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay ở đâu?

Tùy vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại mỗi địa phương, pháp luật quy định Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép vệ an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nhà hàng chay cho phù hợp. Theo đó, cá nhân, tổ chức thực hiện xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay tại một trong hai cơ quan nhà nước sau:

Thứ nhất, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở của nhà hàng đối với các trường hợp sau đây:

– Nhà hàng chay có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;

– Nhà hàng chay có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp và có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phầm cho cửa hàng chay có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

Trình tự để xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để yêu cầu cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay, bao gồm các thành phần như sau:

01 đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
01 bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
01 Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
01 Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng chay (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở của nhà hàng hoặc Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh. 

Bước 3: Xử lý hồ sơ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hồ sơ và thẩm định cơ sở về nội dung điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà hàng chay, theo đó sẽ đưa ra một trong các quyết định như sau:

– Nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;

– Nếu từ chối không cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì:

+ Trong trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì nhà hành chay tiến hành sửa đổi theo hướng dẫn. Nếu cá nhân, tổ chức nộp đơn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm nhà hàng chay được yêu cầu không có phản hồi hay bổ sung theo yêu cầu thì cơ quan nhà nước hủy hồ sơ.

+ Trong trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà hàng chay.

⇒ Chúng tôi, công ty Luật Việt Phú rất vinh dự được là đơn vị đại diện là nhà tư vấn ” Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm nhà hàng chay” cho quý khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất với mức chi phí ưu đãi.