Xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

579

Hình thức quảng cáo hiện nay đã mang lại nhiều doanh thu cho nhiều doanh nghiệp, phương pháp quảng cáo đúng cách đó là điểm thành công cho nhiều doanh nghiệp, và đối với những sản phẩm cụ thể việc quảng cáo lại cần phải có giấy phép và tuân thủ theo đúng những quy định của pháp luật

Các loại thực phẩm phải đăng ký nội dung khi quảng cáo?

1. Thực phẩm chức năng;

2. Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;

3. Nước khoáng thiên nhiên;

4. Nước uống đóng chai;

5. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

6. Dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;

Hồ sơ đăng ký xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

– Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)

– 02 bản sao Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

– Giấy Đăng ký kinh doanh (02 bản sao)

– Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)

– 02 Đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo)

– Bản công bố TCCL sản phẩm ( kèm cả bản Tiêu chuẩn cơ sở )

Chúng tôi sẽ giúp khách hàng

1.Tư vấn và giải đáp miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm

– Tư vấn các quy định của pháp luật về việc xin giấy phép quảng cáo thực phẩm;

– Tư vấn thủ tục xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm;

– Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần và đủ cho việc xin Giấy phép quảng cáo thực phẩm;

– Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2.Hoàn thiện hồ sơ tài liệu liên quan đến việc xin giấy phép quảng cáo thực phẩm.

3.Đại diện khách hàng xin giấy phép quảng cáo thực phẩm.