I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật an toàn thực phẩm năm 17-6-2010. Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.  II. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH PHẢI XIN GIẤY PHÉP VSATTP Cơ sở dịch vụ ăn uống” là các cơ sở chế biến, […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng); Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up