Công bố thực phẩm trong nước

665

Thực phẩm có vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Tại sao phải công bố thực phẩm?

Thực phẩm có vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta, nó cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ra những hậu quả đáng tiếc. Theo số 42/2005/QĐ-BYT thực phẩm khi được đưa ra thị trường bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng.

Một số thực phẩm cần được công bố

–         Các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thuốc lá, nguyên liệu thực phẩm bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khẩu

–         Các loại sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm gồm có dụng cụ chứa đựng thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nguyên liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm này;

–         Sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước với mục đích xuất khẩu.

Hồ sơ Công bố thực phẩm trong nước

1.      Bản cung cấp thông tin công bố;

2.      Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (02 bản sao công chứng).

3.      Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm(02 bản sao công chứng)

4.      Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).

5.      Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).

6.      03 mẫu nhãn sản phẩm.

Thời gian công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

–         Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.

–         Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.